Space Colporter

...sociálny marketing, ktorý zosúladí ľudí s miestom pre prácu.

Je určený pre všetky priestory, kde je vhodné zosobniť a dotvoriť pracovné prostredie pre potreby a spokojnosť jeho užívateľov. ( kancelárie, open space, coworking comunity centrá, office a biznis parky, recepcie a spoločné halové priestory, ) 

Čo získa klient : 

Harmonické a Intuitívne usporiadanie hmoty. Cieľom je humanizácia pracoviska a odovzdať užívateľom optimálne pracovné prostredie. 
Utilizácia priestoru a reorganizácia jeho užívateľov vytvorí lepšie podmienky riadenia práce a vzájomných vzťahov na pracovisku. Jeho užívatelia získajú nástroje pre vlastný manažment Atmosféry, v ktorej spolu žijú a pracujú. 


Obsah výstupov :

ADAPTABILNÝ PLÁN,
odporučí ako optimálne využívať riadiacu, kontrolnú, oddychovú  a pracovnú funkciu pôdorysu. Definuje funkčné využitie priestorov. Vyrieši patogény vplývajúce na pocity, zdravie, sústredenosť a invenciu. Zorientuje užívateľov s vlastnosťami priestoru.

Ľudia sú stotožnení so zmenou, prijatím iného hierarchického usporiadania a začnú oveľa senzitívnejšie využívať pôdorys s ohľadom na vlastné resp. cudzie potreby. viac v súvisiacom článku v blog-u

DISPOZIĆNÁ NAVIGACIA,
vyhľadá stimulačné body priestoru a zadefinuje aký content sa má na danom mieste vizualizovať. Presne určí najvhodnejšie miesto pre edukatívne alebo korporátne inštalácie. Takto usporiadaná komunikácia je vnímaná v priestore cez podvedomý obsah a bez imidžu propagandy. Navigácia vytvorí mikroprostredie, ktoré reprezentuje pocity v nezmazateľných prioritách užívateľa ako návštevníka.   

feedback klienta : 

Aj v priestoroch, kde je infraštruktúra nemenná a časť nábytku fixne umiestnená, je možné urobiť zmeny. Ani presťahovanie sa do nových priestorov neovplyvnilo kolegov, ktorí sa začali správať úplne inak ako bolo žiaduce. Moja požiadavka na reorganiuzáciu priestoru a ľudí bola taká, aby podporila ich spoluprácu a zdieľanie agendy,  know-how s konečným efektom požadovaného výkonu. Po zásahu IAM už výsledok nenechal na seba čakať a ešte dlho po mesiacoch od zmeny usporiadania je efekt stabilný. 
Ďakujem 
Katarína Jeleneková ( Senior manažér )

viac v sekcii referencie