Senzorický interiér

...v kancelárii,

nastaví funkčné pracovné miesto a stabilné vzťahy jej užívateľov ako ľudí zodpovedných za kvalitu spoločného prostredia.miesto pre zamestnanca :
koncentrácia, mnemotechnická podpora,
team working, vzťahová komunikácia, aktívne senzorické prostredie, invencia, motivácia, kreativita, atraktivita, senzitivita, stabilita, autenticita, komunikácia, kontinuita, flexibilita, pracovná zóna, diskrétna zóna, utilizácia, humanizácia, harmónia, účelnosť, dômyselnosť, fluktuácia, intimita, navigácia, informácia, interakcia.
 hniezdo pre človeka :

smiech, radosť, stres, konflikt, zdravie, návštevy, sústredenie sa, potreby, zázemie, hodnota, atmosféra, dôvera, kontakt, podporujúce prostredie, rôznorodosť, vzťah, edukácia,
výkon, aktuálnosť, relax, orientácia, vlastné miesto, zodpovednosť, spolupatričnosť, pocit bezpečia, afirmácie, cieľ, agenda, empatia, spolupráca, sebarealizácia, usporiadanosť, účelnosť, dispozícia, sloboda, ergonómia, rezonancia, reštart, spomienka ...  

toto všetko rieši program SPACE COLPORTER