naši klienti

 Slovenská sporiteľňa  

Exekutíva / program :
1 Expo starting,

2 workshop Landscape,

použité nástroje :
Mappa Mundi,
Corporate Emitter,
Mentálna mapa pre content marketing,
Odborné konzultácie,
Live management,  


 Slovak telekom 

Exkutíva / program :
1 Expo starting,

2 Space colporter
3 workshop Landscape,
4 workshop Office camp

použité nástroje :
Mappa Mundi,
Corporate emitter,
Mentálna mapa pre content marketing,
Odborné konzultácie,
Live management, 


 Slovak strenght institute 

Exekutíva /  program :
1 Expo starting
2 workshop Landscape,
3 workshop Office camp
4 dewelop vizard / kodex a hodnoty

použité nástroje :
Mappa Mundi,
Corporate emitter,
Mentálna mapa pre content marketing,
Odborné konzultácie,
Live management, 
Etiológia Atmosféry a kultúry vzťahov

 Retrogeria  

Exekutíva /  program :
1 Expo starting
2 Logotyp CI

použité nástroje :
Mappa Mundi,
Corporate emitter,
Odborné konzultácie,

 Sporthouse 

Exekutíva /  program :
1 Expo starting
2 Logotyp CI
3 workshop Landscape,
4 Space colporter

použité nástroje :
Mappa Mundi,
Corporate emitter,
Mentálna mapa pre content marketing,
Odborné konzultácie,
Live management, 

 Respons 

Exekutíva /  program :
1 workshop Ambassador
2 Logotyp CI
3 dewelop vizard / kodex a hodnoty

použité nástroje :
Corporate emitter,
Odborné konzultácie,
Etiológia Atmosféry a kultúry vzťahov

 Favab  

Exekutíva /  program :
1 Expo starting

použité nástroje :
Mappa Mundi,
Corporate emitter,
Odborné konzultácie,

 Atlantic 

Exkutíva / program :
1 Expo starting,

workshop Landscape,

použité nástroje :
Mappa Mundi,
Corporate emitter,
Mentálna mapa pre content marketing,
Odborné konzultácie,
Live management, 

 Atlandia 

Exkutíva / program :
1 Expo starting,
2 Logotyp CI
3 Space colporter
4 workshop Landscape,
5 workshop Office camp

použité nástroje :
Mappa Mundi,
Corporate emitter,
Mentálna mapa pre content marketing,
Odborné konzultácie,
Live management,