referencie

...ďakujeme za dôveru.Ak sú ľudia v práci viac času ako doma v súkromí, je dôležité, aby sme im upravili pracovné prostredie tak, aby sa v ňom cítili dlhodobo dobre.
Erika Koklesova / Lenovo / HR directorVerím, že vo fluktuácii a v sales výkone mi pride Váš projekt ako ten najlepší. Máme aj iné a keby som mala dostatok peňazí, tak ich zrealizujem všetky. Ale ich nemám, tak si vyberám ten Váš. Prišlel mi ako ten najnádejnejší, pretože sa nemusíme sťahovať do nových priestorov, reálne ušetríme a to prostredie už nemôžem nechať v takej Atmosfére a stave ako je. 
Ľudmila Jakubíková / Slovak telekom / s. manager rezidenčných call. centier
Napriek širokému záberu práce s ľuďmi som si myslel, že IAM sa s mojimi povinnosťami nespojí a keď, tak iba okrajovo. Už tu sa ukázala schopnosť tejto filozofie byť ako vírus. Onedlho si vybudovali rešpekt u všetkých a bolo milé sledovať ako za nimi chodia zamestnanci po radu. Tie, ktoré dostávali, im dávali zmysel a výsledok v tom, čo robili. Zakaždým vedeli dokonale zdôvodniť prečo sa majú konkrétne plochy na reklamu alebo inú komunikáciu nachádzať na určitých miestach, kde má kto sedieť, ako využiť plán a  dispozície ľudí, aby sa v priestore odohrával príbeh a navodila požadovaná Atmosféra. 
Michal Zrelák / Sporthouse / CEO direktorMyšlienka intuitívneho priestoru, kde  zákazníka naviguje atmosféra ma zaujala. V momente ako som sa o tejto možnosti skvalitnenia našej predajnej plochy dozvedela, nasledovalo množstvo rozhovorov a meraní. Na spolupráci s IAM sa mi páčilo, že nasleduje svoju víziu do posledného detailu. Pri konfrontáciách si vždy obhájili koncept a zároveň dokázali aplikovať naše individuálne potreby. Výsledkom je priestor, ktorý sa podvedome prihovára a ktokoľvek sa v ňom cíti slobodne.
Pri novej pobočke s IAM opäť rátam.
Lucia Tačovská / Retrogéria / Store owner
Vysoko oceňujem profesionálny prístup, pedantnosť a hlavne výsledky, ktoré sme dosiahli v spolupráci s IAM. Aj drobné detaily sú dôležité, ako nás učí život - z nich sa skladá všetko okolo nás - treba len citlivo načúvať.
Beniaková Viera / Favab / director of commerceAk vám nefungujú štandardné riešenia v kanceláriách, určite sa obráťte na Intelligent AreA management a požadované zmeny sa udejú.
Katarína Jelenekova / Slovak Telekom / Senior managér
Už po dvoch dňoch podstatne radšej chodím do práce, mám chuť a energiu púšťať sa do náročnejších a koncepčnejších vecí. Dobre odvedená náročná práca.
Monika Reinerová  / Slovak Telekom  / Team leader
Už sa tu cítime ako doma a je pravda, že sa aj oveľa menej vyrušujeme. Okrem toho, počúvame samé pozitívne ohlasy na náš nový sekretariát. Ani jeden človek sa nenašiel, ktorému by sa nepáčilo. To nás hrozne teší. Skvelá práca.
Katarína Žigrayová / Slovak Telekom / Sekretariát HR 
S novým priestorom som nadmieru spokojný.  Mal som možnost vidieť zopár predajni, ktoré boli podľa môjho názoru veľmi zle vyriešene. A mal som trosku pri projektovaní našej predajne obavy z toho ako to dopadne. Pôvodný návrh architektov bol klasicky ostrov, ktoré majú aj iné predajne, čo sa mi vôbec nepáčilo. Potom prišiel návrh od vás, čo bolo neporovnateľne iné ....mne sa osobne dizajn predajne páči veľmi...a zatiaľ čo počúvam ohlasy aj od zákazníkov, tak sú milo prekvapení, nakoľko to je otvorene, priestranne...atd. takže je to super.
Mario Hudek / Slovak Telekom / Shop manager
Človek sa bežne stretáva s množstvom pohľadov na ideálne využitie priestoru. Väčšina sa však obmedzuje na to, čoho sa dotýkame základnými zmyslami a konči kdesi na hranici “ tušeného“. O to viac oceňujem nekonvenčný prístup školenia partnerov z IAM, ktorých návody na optimálne dispozičné riešenie našich predajní posúvajú za tieto hranice. Pre mňa poodhalili funkčné pravidlá a dynamiku neviditeľnej interakcie hmoty v priestore s návštevníkmi. Už pri diagnostike počas tvorby samotného návrhu novej predajne nám IAM master ukázal praktické ukážky z tohto umenia. Presunutím jediného prvku v priestore na to správne miesto sa aj pasívni zákazníci vedia rozpohybovať a mlčiaci sa pýtať. Veľkým benefitom je využitie už existujúcich prvkov v existujúcom priestore, bez potreby dodatočných nákladných zmien, či úprav. V dobe stúpajúceho tlaku firiem na optimalizáciu svojich nákladov ide rozhodne o nezanedbateľnú konkurenčnú výhodu.
Peter Petenyi / Slovak Telekom / sales chanels trasformation advisor
Kontaktovala som vás, pretože vaša metodika je efektívnou alternatívou k „tradičným“ korporátnym. Uvedomujem si, že váš prístup je od základu nový a mňa limitujú paradigmy tradičných. Absolútne však oceňujem, že staviate na uvedomení si hodnoty jednotlivca. Pochopení vlastných motívov a jeho potrieb..., osobnej slobode, prevzatí osobnej zodpovednosti za svoje konanie a život a šťastie. Som presvedčená, že práve to je dôvod, pre ktorý zlyhávajú aj sebe lepšie „tradičné“ prístupy v školeniach. Motivácia zvonku zlyháva, je krátkodobá, drahá a neúčinná. Je fascinujúce ako pristupujete k vnímaniu a vytváraniu atmosféry priestoru. Myslím, že nie je veľa organizácii, ktoré okrem účelovosti riešia atmosféru ako nástroj rešpektujúci jednotlivca a jej vplyv na komunikáciu, motiváciu a jeho výkon. A to bez ohľadu, či už je v nej ako návštevník, zamestnanec alebo klient. 
Alex Tomková / Business consultantČo si pamätajú naši ľudia po vašom odchode ? „ Jednoduchá otázka. Sme max. spokojní s reorganizáciou priestoru a tiež aj so zaškolením, ktoré bolo iné ako ostatné. Ľudia si o tom stále hovoria, spomínajú na heslá a triky, ktoré ste im ukázali. Nik nemal ešte takú skúsenosť s pochopením toho, čo sa všetko dá odpozorovať a odovzdať ako nová zručnosť v priestore. A ako to môže pomôcť k obchodu.  Zákazníci sú spokojní, že majú celý priestor len pre seba a neboja sa vstúpiť hlbšie do predajne, perfektné. Hovoria, že sme iná predajňa ako ostatné pod touto značkou a páči a im tu. Chodia intuitívne a slobodne. Sme veľmi radi a spokojní, že sme šli do tohto projektu s Vami a veľmi radi Vás uvidíme opäť a nie len po pracovnej stránke.“ 

Pavol Kľúčik / majiteľ predajne Slovak TelekomČo sa týka otázok, s priestorom som nadmieru spokojný, je otvorený, má to svoj image a zmysel. Zákaznícke ohlasy sú výborné. So školením taktiež spokojnosť, nebolo to nudné a strojené ako školenia bývajú, práve naopak, páčila sa mi otvorená forma pod vašim vedením, zapojenie predajcov a dokonca aj majiteľa. Nadmieru uvoľnená atmosféra a hlavne, že ste dosiahli osvojenie myšlienky požadovanej zmeny práce priamo s predajcami.
Matej Čampa ( regional supervízor  )1. Spokojnosť s priestorom je maximálna, nakoľko sa vytvoril krásne veľký vzdušný priestor. Na predajni je oveľa lepšia orientácia a atmosféra, lebo všetko má hlavu a patu. Najviac čo vplýva na zákazníkov je fakt, že existuje bližší kontakt ako pri tom starom, pôvodnom ostrovčeku. Tak isto cele toto nové prostredie dobre vnímajú aj predajcovia a sú oveľa pokojnejší a spokojnejší v práci. 

2. Zo školením a odovzdávaním priestoru som veľmi spokojný. Veľa nám napovedalo, kde sa čo nachádza a ako to vnímajú zákazníci. Tak iste som si po školení pýtal spätnú väzbu aj od predajcov a boli veľmi spokojní s vašim školením. Hlavne konkrétne vysvetlenia prečo sú tie veci tak ako sú a majú v tom úplne jasno. Dokonca aj problémoví ľudia po včerajšku vyhlásili, že sa im na miestach, kde ste ich usadili sedí dobre a vôbec nie sú nervózni. 

3. Viem, že tretia otázka nebola, ale chcem doplniť, že ak budete prechádzať okolo, veľmi rád Vás tam opäť uvidím.
Patrik Mondok ( majiteľ obchodného priestoru )
Aj v priestoroch, kde je infraštruktúra nemenná a časť nábytku fixne umiestnená, je možné urobiť zmeny. Ani presťahovanie sa do nových priestorov neovplyvnilo kolegov, ktorí sa začali správať úplne inak ako bolo žiaduce. Moja požiadavka na reorganiuzáciu priestoru a ľudí bola taká, aby podporila ich spoluprácu a zdieľanie agendy,  know-how s konečným efektom požadovaného výkonu. Po zásahu IAM už výsledok nenechal na seba čakať a ešte dlho po mesiacoch od zmeny usporiadania je efekt stabilný. 

Katarína Jeleneková / Slovak Telekom / Senior manažér