iaM WELLbeing

Modul, ktorý rozvíja area manažmet reflektujúci na potreby neformálneho DNA užívateľov priestoru...

iaM GOODwill

Modul, ktorý rozvíja activ manažment reflektujúci na zmyslové procesy neformálneho DNA zamestnancov...

iaM FLOWork

Modul, ktorý rozvíja interactivitu medzi tendenciou a intenzitou neformálneho DNA do jednoty potenciálu osobnosti...