často kladené otázky

My už architekta aj dizajnéra máme, myslím, že toto máme poriešené.

Naša práca zasahuje aj do týchto oblastí, ale my sa zaoberáme správaním sa užívateľov priestoru ako človeka a kvalitou jeho žitia v určenom priestore. To ON, či už ako zamestnanec, alebo ako návštevník,  je pre nás stredobodom pozornosti. Snažíme sa mu za pomoci reorganizácie Hmoty pripraviť tie najoptimálnejšie podmienky pre jeho prácu a fungovanie v priestore. 

Prečo Vás potrebujem ?

Kedy pracujete najlepšie ? Nie je to vtedy, keď sa cítite dobre ? Každý je v prvom rade človek, na ktorého vplýva faktor hmoty a vzťahov, ktoré následne ovplyvňujú jeho výkon a pocity. Vyžarovanie hmoty priestoru a sociálne interakcie v ňom nás dennodenne amortizujú. Našou prácou je vytvoriť inteligentný priestor, ktorý ľuďom poskytne emočne zdravé zázemie, zníži stres a podporí ich v individuálnom výkone. Nová dispozícia bude navyše všetkých motivovať k tomu aby sa spoznali medzi sebou aj v inom svetle. Vzniknú nové vzťahy a interakcie. Zmena zásahom IAM prinesie reštart a refresh tak priestoru ako aj ľudí v ňom.

Nemám peniaze na „prerábku“ ani na nový nábytok ?!

Riešenia nemusia byť fyzicky veľké a finančne náročné . Intelligent AreA management dokáže cez malé, ale strategické lementy zmeniť celú Atmosféru priestoru a správanie sa ľudí v priestore. K zmene využíva existujúce prvky, nebúrame ani nezasahujeme do existujúcich stavebných konštrukcií. Samozrejme, pokiaľ to nie je výslovnou požiadavkou klienta. Tým vždy ušetríte financie. Navyše je na Vás, koľko návrhov sa rozhodnete realizovať a či naraz alebo postupne.

My máme všetko nastavené korporátom, nič sa tu nedá zmeniť !

Využitím stimulačných bodov priestoru budeme vždy vedieť vhodne umiestniť korporátnu komunikáciu tak, aby sa stala prirodzenou súčasťou navigácie a ešte viac zlepšila priestorovú komunikáciu. Keď spoznáme Vaše požiadavky, vieme ich ideálne zakomponovať do existujúceho konceptu.

Čo odo mňa chcete a potrebujete ?

Spoznať Váš cieľ, Vaše potreby, Vaše očakávania. Okrem toho sa potrebujeme zoznámiť s pôdorysom. A následná fyzická obhliadka spojená s meraním a pozorovaním nám dá obraz o využívanej hmote. Pre nastavenie priestoru to však nestačí. Potrebujeme spoznať aj jeho užívateľov, pretože to oni budú v tom prostredí žiť a pracovať.

Nemôžem si dovoliť aby ste mojich ľudí vyrušovali z práce. Ako ich chcete spoznávať ?!

Veľa nám o nich napovie samotné pozorovanie ich správania sa v danom priestore. Pomocou jednoduchých triviálnych otázok spoznáme ich potreby, predstavy a želania. Nastane želaný stav a na zmenu sa budú tešiť. Všetko vieme realizovať za chodu a bez toho aby sme ich odtrhli od určenej práce.

Čo sa stane keď sa zmení personál ?

Po našom odchode zostane nastavený „vyliečený“ priestor. Bude zodpovedať svojmu účelu a nová menšina sa už bude adaptovať rýchlo a bez odporu neželaných kompromisov. Preto už netreba meniť samotný priestor, či jeho dispozíciu. Navyše, do 12 mesiacov poskytujeme garanciu, počas ktorej pomôžeme s otázkou ideálneho rozsadenia nového personálu v rámci už vytvorených miest, pokiaľ si to bude situzácia vyžadovať.

Vy odídete a mne budú potom nadávať !

Výsledkom práce IAM nie je odovzdanie ideálneho výkresu, ale odovzdanie spokojnosti jeho užívateľom. Neodídeme kým zmena nebude prijatá a ľudia nekúpia zmenu..

Ako dlho by trvalo kým by ste realizovali office od A do Z ?

Je to individuálne. Od 5 dní až po 4 týždne. Záleží od rozsahu, aj náročnosti potrieb ako dôvodov vedúcich k požadovanej zmene. Väčšinu času venujeme tvorbe ideo návrhu. Následne sa zúčastňujeme na hmotnej zmene ako odborný garant. Fyzická reorganizácia  je jediná časť projektu, počas ktorej sa zamestnanci potrebujú sústrediť viac na premenu prostredia ako na svoju prácu. Zväčša trvá 1 až 2 dni a za účasti aj samotných užívateľov. Tento proces napomáha k získaniu individuálneho pocitu autenticity v priestore. 

Dá sa riešenie jedného priestoru  preniesť aj na iný, rozdielny  priestor ?

Dá sa vytvoriť niečo ako univerzálny ideálny model. No pri aplikovaní na rôzne pobočky je treba brať v úvahu lokálne fakty. Bez prihliadnutia na unikátne vlastnosti a možnosti daného miesta, nebude takýto model fungovať správne a klient nevyužije celý potenciál existujúceho priestoru.