referencie

Slovenská sporiteľňa
Slovak Telekom
YMS
innogy cz
Slovak strength institute
Sporthouse
CRH (Slovensko)
Retrogeria
IBM
Lenovo
Favab Slovakia
Atlantic pl
Železničná stanica Košice
Axxence Slovakia 


Spojení prostoru a obsluhy s produkty, službami a zákazníkem tak, aby vše dávalo smysl, soulad, příběh…. To je důvod, proč jsme navázali spolupráci s firmou IAM a věříme, že tím zlepšíme zejména zákaznickou a zaměstnaneckou spokojenost, protože atmosféra místa bude v souladu nejen s firemními hodnotami, ale i s našimi produkty a službami, což v důsledku přinese i lepší prodeje a lepší služby. Nechceme izolovaně řešit nový nábytek, koberec, … řešíme tímto prostor jako celek, a to nejenom v jeho „hmotě“, ale i v životě, který se v tomto prostoru odehrává. Tím nejdůležitějším je vynikající pocit pro zákazníky i zaměstnance, cílem je radost, která bude v našem zákaznickém centru cítit a bude důvodem, proč se k nám vracet…* innogy

Napriek širokému záberu práce s ľuďmi som si myslel, že IAM sa s mojimi povinnosťami nespojí a keď, tak iba okrajovo. Už tu sa ukázala schopnosť tejto filozofie byť ako vírus. Onedlho si vybudovala rešpekt u všetkých a bolo milé sledovať ako za Marošom chodia zamestnanci po radu. Tie, ktoré dostávali, im dávali zmysel a výsledok v tom, čo robili. Zakaždým vedeli dokonale zdôvodniť prečo sa majú konkrétne plochy na reklamu alebo inú komunikáciu nachádzať na určitých miestach, kde má kto sedieť, ako využiť plán a dispozície ľudí, aby sa v priestore odohrával príbeh a navodila požadovaná Atmosféra... * Sporthouse 

Vysoko oceňujem profesionálny prístup, pedantnosť a hlavne výsledky, ktoré sme dosiahli v spolupráci s IAM. Aj drobné detaily sú dôležité, ako nás učí život - z nich sa skladá všetko okolo nás - treba len citlivo načúvať... * Favab

Ak vám nefungujú štandardné riešenia v kanceláriách, určite sa obráťte na IAM a požadované zmeny sa udejú... * Slovak Telekom / Senior managér

Už po dvoch dňoch podstatne radšej chodím do práce, mám chuť a energiu púšťať sa do náročnejších a koncepčnejších vecí. Dobre odvedená náročná práca... * Slovak Telekom  / Team leader 

Väčšina sa obmedzuje na to, čoho sa dotýkame základnými zmyslami a konči kdesi na hranici “ tušeného“. O to viac oceňujem nekonvenčný prístup školenia z IAM. Návody na optimálne dispozičné riešenia priestoru a práca s potenciálm ľudí našich predajní to posúvajú za tieto hranice. Pre mňa poodhalili funkčné pravidlá a dynamiku neviditeľnej interakcie hmoty v priestore s návštevníkmi. Už pri diagnostike počas tvorby samotného návrhu novej predajne nám IAM master ukázal praktické ukážky z tohto umenia. Presunutím jediného prvku v priestore na to správne miesto sa aj pasívni zákazníci vedia rozpohybovať a mlčiaci sa pýtať. Veľkým benefitom je využitie už existujúcich prvkov v existujúcom priestore, bez potreby dodatočných nákladných zmien, či úprav. V dobe stúpajúceho tlaku firiem na optimalizáciu svojich nákladov ide rozhodne o nezanedbateľnú konkurenčnú výhodu... * Slovak Telekom / sales chanels trasformation advisor

Kontaktovala som vás, pretože vaša metodika je efektívnou alternatívou k „tradičným“ korporátnym. Uvedomujem si, že váš prístup je od základu nový a mňa limitujú paradigmy tradičných. Absolútne však oceňujem, že staviate na uvedomení si hodnoty jednotlivca. Pochopení vlastných motívov a jeho potrieb..., osobnej slobode, prevzatí osobnej zodpovednosti za svoje konanie a život a šťastie. Som presvedčená, že práve to je dôvod, pre ktorý zlyhávajú aj sebe lepšie „tradičné“ prístupy v školeniach. Motivácia zvonku zlyháva, je krátkodobá, drahá a neúčinná. Je fascinujúce ako pristupujete k vnímaniu a vytváraniu atmosféry priestoru. Myslím, že nie je veľa organizácii, ktoré okrem účelovosti riešia atmosféru ako nástroj rešpektujúci jednotlivca a jej vplyv na komunikáciu, motiváciu a jeho výkon. A to bez ohľadu, či už je v nej ako návštevník, zamestnanec alebo klient... * 
Business consultant 

Aj v priestoroch, kde je infraštruktúra nemenná a časť nábytku fixne umiestnená, je možné urobiť zmeny. Ani presťahovanie sa do nových priestorov neovplyvnilo kolegov, ktorí sa začali správať úplne inak ako bolo žiaduce. Moja požiadavka na reorganiuzáciu priestoru a harmonizáciu ľudí bola taká, aby podporila ich spoluprácu a zdieľanie agendy,  know-how s konečným efektom požadovaného výkonu. Po zásahu IAM už výsledok nenechal na seba čakať a ešte dlho po mesiacoch od zmeny usporiadania je efekt stabilný... * Slovak Telekom / Senior manažér