Medailón

...chyby sú dôvodom k úsmevu.

Sú predsa súčasťou mojej elementárnej emócie SOM. Opravovaním chýb nič nestrácam, naopak, získavam dôveru vo vlastný zmysel toho, čo má každý na dosah... seba.

Mikrokozmos človeka, genius-loci prírody, dialektika zákonov mysle a energia filozofia východu. Zdanlivo vzdialené teórie od bežného života. Napriek tomu som ich vnášal do budovania obchodnej spoločnosti. Dvanásť rokov som riadil maloobchodnú franchise sieť a množstvo jej zamestnancov. Orientovanie priestorových a ľudských zdrojov malo vždy presné pravidlá, ktoré viedli zákazníka k pocitu spokojnosti. Vedel som, že ak príjme moju filozofiu, bude mať dôvod sa vrátiť a zamestnanec chceť pracovať ako na svojom.
Napriek ekonomickému rastu zavedeného a úspešneho života mi chýbala zmysluplnosť. Moje nezodpovedané otázky a túžby začali lákať teóriami nových učiteľov. Istá potreba si rozšíriť vnútorné vnímanie a začať znova, ale neovereným spôsobom. Čoraz viac ma to vzďaľovalo od fungujúceho biznisu.
Na krátky čas som sa vrátil k hudbe už dávno vyštudovaného konzervatória. Neprestával a prijímal nové školy osobnostného rozvoja. Bol som hladný po zmene a zmysle. Situácia sa po niekoľkých rokoch ustálila a ja som sa oslobodil od predošlých zručností manažéra. Nový život mi ukázali nové zdroje. Otvoril som si vlastnú terapeutickú ordináciu. V reálnej praxi za menej ako štyri roky mi odovzdalo svoj osobný príbeh sedemsto pacientov. Dennodenne som vnímal tú neskrotnú túžbu cítiť uznanie, potrebu byť vypočutý a cítiť zmysel. Tak málo stačilo a tak veľa bolo treba - vyzbieraná skúsenosť z nespočet osobných rozhovorov.
Úplne nový pohľad na skytý vnútorný svet a napriek tomu zreteľné riešenia ma priviedli k myšlienke prepojiť manažéra a terapeuta v jeden celok. Jednoducho zmeniť zažité sociálne modely a dokázať racionálne aj stratégicky obohatiť vnútorný osobnostný rozvoj človeka. Tak vznikla myšlienka I-AMbassador, ako podoba sprievodcu schopného vniesť do práce s ľudským potenciálom z brusu novú metódu - neformálne DNA.

I-AMaroš gecevsky - autor.

referencie

referencie Slovenská sporiteľňa Slovak Telekom YMS innogy cz Slovak strength institute Sporthouse CRH (Slovensko) Retrogeria IBM Lenovo Favab Slovakia Atlantic pl Železničná stanica Košice Axxence Slovakia  Spojení prostoru a obsluhy s produkty, službami a zákazníkem tak, aby vše dávalo smysl, soulad, příběh…. To je důvod, proč jsme navázali spolupráci s firmou IAM a věříme, že tím zlepším ...