ON SITE workshop LANDSCAPE

Personál získa návody ako strategicky vplývať na klienta ako človeka.

hmota :
vysvetlíme dôvody, prečo by sme ju mali rozmiestniť inak. Naučíme sa, že každý priestor má svoj príbeh, aj zóny, ktoré presne definujú a špecifikujú, čo sa v nich bude diať.

zamestnanec :
naučíme ľudí nominovať  sa do úlohy určenej zónou podľa toho, kde bude sedieť. Naučíme sa nové techniky a dáme jeho práci nové zručnosti, vyplývajúce z konkrétneho miesta.

človek :
ukážeme dôležitosť individuálnej zodpovednosti za tvorbu Atmosféry v priestore. Naučíme sa pozitívne vplývať na každého klienta a vysvetlíme si ako návštevník a rezonancie priestoru individuálne pôsobia na úspech obchodu.

Prvý dojem sa ťažko prepisuje.
Odovzdať návštevníkovi obraz a odkaz, ktorý sa stane našim charakteristyckým a rozpoznávajúcim znakom od ostatnej konkurencie je dôležitý. Čo vieme spraviť, aby sme sa cítili v práci lepšie a viac obchodovali ?

vybrané z obsahu Workshopu :

CLIENT JOURNEY
1 Opis koridorov.
( pevnina, mólo, more, ostrov, prístav, maják )
2 Typológia zón vplývajúcich na klienta.
( destinácia, servis, galéria, atrakcia, inšpirácia, informácia, samoobsluha )

EMPLOYEE STORY
1 Nástroje personálu udržujúce kontrolu nad obchodnou situáciou.
( ostreľovač, pragmatik, inšpirátor, taktik, navigátor, komunikátor, likvidátor )
2 Nástroje priestoru udržujúce pozornosť a dôveru návštevníkov.
( freeride, freeware, market, cirkus, training, prezent, recepcia, emitter)

ROLE PLAY
1 Ako nadviazať kontakt a v komunikácii využívať okamih zmeny.
( intuícia, racionalita, informácia, edukácia, inšpirácia, poradenstvo)
2 Typológia klienta ako návštevníka priestoru.
( tulák, záujemca, sympatik, cholerik, taktik, sangvinik, empatik, flegmatik )

feedback klienta :

Čo sa týka otázok, s priestorom som nadmieru spokojný, je otvorený, má to svoj image a zmysel. Zákaznícke ohlasy sú výborné. So školením taktiež spokojnosť, nebolo to nudné a strojené ako školenia bývajú, práve naopak, páčila sa mi otvorená forma pod vašim vedením, zapojenie predajcov a dokonca aj majiteľa. Nadmieru uvoľnená atmosféra a hlavne, že ste dosiahli osvojenie myšlienky požadovanej zmeny práce priamo s predajcami.
Matej Čampa ( regional supervízor  )

1. Spokojnosť s priestorom je maximálna, nakoľko sa vytvoril krásne veľký vzdušný priestor. Na predajni je oveľa lepšia orientácia a atmosféra, lebo všetko má hlavu a patu. Najviac čo vplýva na zákazníkov je fakt, že existuje bližší kontakt ako pri tom starom, pôvodnom ostrovčeku. Tak isto cele toto nové prostredie dobre vnímajú aj predajcovia a sú oveľa pokojnejší a spokojnejší v práci. 
2. Zo školením a odovzdávaním priestoru som veľmi spokojný. Veľa nám napovedalo, kde sa čo nachádza a ako to vnímajú zákazníci. Tak iste som si po školení pýtal spätnú väzbu aj od predajcov a boli veľmi spokojní s vašim školením. Hlavne konkrétne vysvetlenia prečo sú tie veci tak ako sú a majú v tom úplne jasno. Dokonca aj problémoví ľudia po včerajšku vyhlásili, že sa im na miestach, kde ste ich usadili sedí dobre a vôbec nie sú nervózni. 
3. Viem, že tretia otázka nebola, ale chcem doplniť, že ak budete prechádzať okolo, veľmi rád Vás tam opäť uvidím.
Patrik Mondok ( majiteľ  obchodného priestoru )

viac v sekcii referencie