ON LINE workshop OFFICE CAMP

Každí si nastaví vlastné hniezdo a všetci spolu optimálne prostredie k práci.

...cítiť sa v cudzom, ako vo svojom.


feedback klienta :

Kontaktovala som vás, pretože vaša metodika je efektívnou alternatívou k „tradičným“ korporátnym. Uvedomujem si, že váš prístup je od základu nový a mňa limitujú paradigmy tradičných. Absolútne však oceňujem, že staviate na uvedomení si hodnoty jednotlivca. Pochopení vlastných motívov a jeho potrieb..., osobnej slobode, prevzatí osobnej zodpovednosti za svoje konanie a život a šťastie. Som presvedčená, že práve to je dôvod, pre ktorý zlyhávajú aj sebe lepšie „tradičné“ prístupy v školeniach. Motivácia zvonku zlyháva, je krátkodobá, drahá a neúčinná. Je fascinujúce ako pristupujete k vnímaniu a vytváraniu atmosféry priestoru. Myslím, že nie je veľa organizácii, ktoré okrem účelovosti riešia atmosféru ako nástroj rešpektujúci jednotlivca a jej vplyv na komunikáciu, motiváciu a jeho výkon. A to bez ohľadu, či už je v nej ako návštevník, zamestnanec alebo klient. 

S pozdravom
Alex Tomková ( Business consultant )

viac v sekcii referencie