Live management

...na pracovisku,

ciele workshopov :
Mať pod kontrolou priestor kde sa nachádzam. Zmeniť stratégiu myslenia a správania sa návštevníkov aj personálu. Porozumieť spojeniu: „ Čo vysielaš, to prijímaš. Hosť neovplyvňuje nás, ale hostiteľ ho má inšpirovať.“
Pochopiť, že  očakávaným opakovaním tých istých zručností a činností nedosiahneme nový výsledok. Naučiť sa ako môžeme ovplyvniť svojou prítomnosťou nové závdavky pre obchodné situácie, cielene sa pohybovať a byť osobne aktívny. Mať vedomie, že nie som len referenciou toho čo predávam, ale hlavne vlastnej práce  a správania sa.


Najdôležitejší je priamy kontakt s užívateľom, ktorého sa odovzdanie a prijatie zmeny dotýka.

potreby človeka :
žiť v cudzom ako na svojom, únava, stres, vitalita, zdravie, panoráma, svetlo, chlad, teplo, klíma, tma, slnko, okno, kolega, lojalita, tvorba atmosféry, výhľad, vnímanie suseda, poloha, funkčnosť, zodpovednosť, šťastie, zodpovednosť, priestranstvo, pôdorys, afirmácie, teplo domova, zázemie, firma, vďaka, veľkorysosť, návratnosť, investícia, voľnosť, centrum, kultúra, efektivita, umenie, interiér, plánovanie, rekonštrukcia, šum, tonalita, sťahovanie, reorganizácia, agenda, účelnosť, dizajn, recepcia, úspornosť, flexibilta, služby, benefit, trendy, výnimočnosť, hluk, ticho, komfort, promenáda, štýl, modernosť, prestíž, vybavenosť, životnosť, prekážky, zodpovednosť, nákupy, voľný čas, hobby, lokalita, vyžarovanie, zážitok, spolupráca, senzitivita ... 

toto všetko rieši workshop AMBASSADOR
pozornosť návštevníka :
pracovať ako na svojom, profit, dôvera, záujem, úspešnosť, kontrola obchodu, zázemie, personál, zručnosť, prax, výkon, čas, pokoj, stres, bezpečie, samostatnosť, videné, schované, vôňa, obraz, zvuk, vzťahy, individuálne možnosti, schopnosti, angažovanosť, motivácia, personál, zmysluplnosť, odvaha, samostatnosť, content marketing, korporátne prostredie, priestorová orientácia navigácia, motivácia, intuitývne koridory, lojalita, životné prostredie, dizajn, vedomosti, pomôcky, spoľahlivosť, nadčasovosť, voľnosť pohybu, byť videný, sedenie, poradenstvo, relax, dispozícia, sloboda, intimita, istota, informácie, štandard, zábava, kvalita, aktuálnosť, prehľadnosť, usporiadanosť, príležitosť, hravosť, trvácnosť, nadštandard, elegancia, nadhľad, informácie, emócia ... 

toto všetko rieši workshop  LANDSCAPE