MINI LOFT

...odborné konzultácie o lepšom využití priestoru. Vkladanie čohokoľvek do priestoru si vyžaduje vedieť, čo cielime a rozumieť tomu, čo tým docielime.

Čo ponúkame :
On-line odborné konzultácie a servis presne šitý na mieru. Je poistkou investície do efektívnej pôsobnosti marketingu v priestore. 
Rýchle, ale koncepčné riešenia na rýchle potreby a intuitívnu navigáciu myšlienkovej mapy návštevníka.

Čo získa klient :

Koncepčný program malých aranžmánov a ľahkých úprav priamo na mieste využívajúci všetko, čo má priestor aktuálne k dispozícii. Reálne, ale odborné improvizácie, ktoré vedia bez nutnosti veľkej reorganizácie odhaliť patogény priestoru a odstrániť expozičné prekážky aktuálnej kampane.

Čo k tomu potrebujeme :
Nastaviť komunikáciu tak, aby sme vedeli, čo zamýšľate a formou konzultácie vám to navrhli rovno na mieste. Prinesie to garantovanú implementáciu nápadov a zmien. Ak budeme vedieť reorganizovať zároveň s workshopom pre personál, tak za jeden deň získa personál prevádzky aj autenticitu s celým priestorom a večer môže prevádzku otvoriť po novom.

Pokiaľ by šlo o reorganizáciu hmoty zariadení, tak vyhotovíme 2D nákres a následne osobnou supervíziou asistujeme všetko až do konca. viac v programe Expo starting

feedback klienta :

Napriek širokému záberu práce s ľuďmi som si myslel, že IAM sa s mojimi povinnosťami nespojí a keď, tak iba okrajovo. Už tu sa ukázala schopnosť tejto filozofie byť ako vírus. Onedlho si vybudovali rešpekt u všetkých a bolo milé sledovať ako za nimi chodia zamestnanci po radu. Tie, ktoré dostávali, im dávali zmysel a výsledok v tom, čo robili. Zakaždým vedeli dokonale zdôvodniť prečo sa majú konkrétne plochy na reklamu alebo inú komunikáciu nachádzať na určitých miestach, kde má kto sedieť, ako využiť plán a  dispozície ľudí, aby sa v priestore odohrával príbeh a navodila požadovaná Atmosféra.
Cenná skúsenosť, ďakujem
M
ichal Zrelák ( CEO Sporthouse )

viac v sekcii referencie