EXPO STARTING

...kontaktný marketing, nový nástroj komunikácie obchodu.

Je určený všade tam, kde sa zviditeľňuje produktová ponuka a má nadviazať  úspešný kontakt s návštevníkom, potenciálnym klientom. ( obchod, ubytovacie a reštauračné zariadenia, výrobný závod, spoločenské a spoločné otvorené priestory, fitnes centrá, aj kluby pre uzavretú spoločnosť, )


princípy 5 sekund, ktoré rozhodujú : 
1. čo na nás pôsobí?    ( zmyslové disproporcie priestoru 
2. čo chceme?               ( pohybovať sa len želanými cestami 
3. čo hľadáme?            ( navigáciu a orientáciu v ponuke 
4. čo očakávame?       ( vnímanie našich potrieb a dôvodov našich pocitov 
5. čo oceňujeme?         ( atmosféru a okamih zmeny 


ako dosiahnuť  5 sekund v praxi !  

1. percepciou           ( šetrí budget a využíva existujúce prvky
2. orientáciou         ( predikuje dôvody správania sa ľudí
3. mapou                 ( eliminuje nervozitu a vtiahne na seba pozornosť
4. kontaktom          ( podmieňuje impulzívne, racionálne a trvalé rozhodnutia
5. prostredím         ( komunikuje atraktivitou prirodzeného pohybu       


zhodnoťte si svoj obchod teraz, priestor pre vaše pocity : 
1. môj prvý dojem  ? (............................
2. kam ma vedie     ? (...............................
3. čo mi chýba         ? (...................................
4. ako sa cítim         ? (...................................
5. chcem sa vrátiť   ? (.............................


Dobrý pocit rozhoduje o záujme sa vrátiť. Nesklame, lebo vie zabezpečiť hodnotnú zákaznícku skúsenosť. 
viac v súvisiacom článku v blogu-u 


feedback klienta

Čo si pamätajú naši ľudia po vašom odchode ? „ Jednoduchá otázka. Sme max. spokojní s reorganizáciou priestoru a tiež aj so zaškolením, ktoré bolo iné ako ostatné. Ľudia si o tom stále hovoria, spomínajú na heslá a triky, ktoré ste im ukázali. Nik nemal ešte takú skúsenosť s pochopením toho, čo sa všetko dá odpozorovať a odovzdať ako nová zručnosť v priestore. A ako to môže pomôcť k obchodu.  Zákazníci sú spokojní, že majú celý priestor len pre seba a neboja sa vstúpiť hlbšie do predajne, perfektné. Hovoria, že sme iná predajňa ako ostatné pod touto značkou a páči a im tu. Chodia intuitívne a slobodne. Sme veľmi radi a spokojní, že sme šli do tohto projektu s Vami a veľmi radi Vás uvidíme opäť a nie len po pracovnej stránke.“ 
Ďakujeme 
Pavol Kľúčik ( majiteľ predajne ST )

viac v sekcii referencie