Kontext pôdorysu

...v obchode,

neexistujú chyby, len priestor na zlepšenie, ktorý odstráni expozičné prekážky a intuitívne navedie zákazníka na cestu klienta.miesto pre zamestnanca :
predaj, pozornosť, príbeh, rutina, referencia, mentálna mapa, okamih zmeny, marketing content, oči klienta, retencia, akvizícia, potreby klienta, cesta klienta, dôvera klienta, edukácia, invencia, viditeľnosť, originalita, zodpovednosť, dôvera návštevníka, slobodný pohyb klienta, motivácia klienta, samoobsluha, orientácia, navigácia, nadčasovosť, dispozícia, novinky, usporiadanosť, pomôcky, príležitosť, inšpirácia, aktuálnosť, inovácie, prepojenia, zapamätateľnsť, servis, ergonómia, dostupnosť, zázemie, perspektíva,   

toto všetko vyrieši program MINI LOFT
prostredie pre klienta :

spoľahlivosť, záujem, prvý dojem, nezáujem, aktualizácia, atraktivita, myšlienková mapa, memorizácia, rozhodnutie, reklamácia, empatia, intuiícia, senzitivita, nadčasovosť, dispozícia,
angažovanosť, zmysluplnosť, zázemie, bezpečie, životné prostredie, odlíšenie, úroveň, sloboda, ekonomičnosť, istota, štandard, zábava, kvalita, aktuálnosť, dôvera, poradenstvo, relax, prehľadnosť, usporiadanosť, účelnosť, príležitosť, inšpirácia, stres, hravosť, trvácnosť, individualita, elegancia, informácie, technológie, pokoj, pohodlie, spojenie, vybavenosť, dostupnosť, súlad, dobrý pocit ... 
 

toto všetko vyrieši program EXPO STARTING