iaM GOODwill

Modul, ktorý rozvíja activ manažment reflektujúci na zmyslové procesy neformálneho DNA zamestnancov...

vedeli ste, že 


    kultúru netvorí hmota alebo komfort, ale komunikácia hodnôt ?
    každý zamestnanec chce cítiť podiel na spoločnom výsledku ?
    k najvyšším potrebám každého človeka patrí pocit uznania ?

Goodwill je priazeň pretavená do formy nehmotného majetku. Strategicky zhodnocuje renomé firmy ako značky v mysli jej zamestnanca alebo klienta. Ako nástroj korporátnej komunikácie vie do medziľudských vzťahov zavádzať zdravé motivátory správaniia sa jednotlivca k potrebám ostatných a predstavám firmy. Správne nastavená komunikácia hodnôt podľa IAM neformálneho DNA vedie človeka k zodpovednosti za spoločnú atmosféru a záujmu vnímať prospech z hodnôt spoločnosti, ktoré mu ponúka ako jednotlivcovi. 

Na základe konzultácií I-AMbassadora dokážete identifikovať, čo vysiela Vaša firma. Aktualizovať, čo z toho reálne prijíma zamestnanec a orientovať riadiace tendencie tak, aby získal motiváciu  prijať cudzie za svoje a nevymenil invenciu za stres v ukrytej forme:

    distančnej rezistencie
    direktívnej averzie
    pasívnej alergie 
 

GOODwill :
- celostný exekutívny cyklus vzdelávania  jednotlivca alebo uzavretých skupín.
- preberanie IAManuálov sa realizuje formou  kontakných workshopov spojených s praktickými ukážkami použitia neformálneho DNA v praxi.
- workshopy majú učebný plán nastavený na potreby jednotlivca alebo skupiny. 

* na obsahu stránky sa pracuje
ďakujem