iaM FLOWork

Modul, ktorý rozvíja interactivitu medzi tendenciou a intenzitou neformálneho DNA do jednoty potenciálu osobnosti...

vedeli ste, že 


    naša myseľ naraz vníma numericky, verbálne aj priestorovo?
    zo srdca do mozgu plynie viac signálnych vnemov ako naopak?
    človek dokáže v mysli prepojiť a umne užívať viacero inteligencií?

Flowork je koordinovaná činnosť dvoch, keď veľkosť toho, čo dokáže naše srdce a rozum spoločne presahuje súčet toho, čo dosiahne každý zvlášť. Veda potvrdila, že v ľudskom tele fungujú dva zdroje k prenosu impulzov, ovplyvňujúcich naše správanie sa a vnímanie reality. Jeden patrí silnej mysli rozumu manažéra a ten druhý jemnému mysleniu srdca lídra. Naučiť sa vnímať ich spolupôsobenie psychologickej energie ktorou disponujú, nám dáva nové možnosti celostného rozvoja osobnosti. 

Inštrukciami a so súčinnosťou I-AMbassadora dokážete otvoriť prietok voľnej energii prinášajúci abstrakciu a múdrosť nápadov určených pre osobnostný rast. Skúsenosti ako ich zdokonaliť získate riadeným tréningom prepájania troch základných vlastností mysle :

    improvizácia
    imaginácia
    interakcia  


FLOWork :
- exkluzívny cyklus vzdelávania pre jednotlivca alebo otvorené skupiny.
- preberanie IAManuálov sa realizuje formou dialógových rozpráv spojených s praktickými ukážkami použitia neformálneho DNA v bežom živote človeka.
- štúdium  metódy má svoj učebný plán nastavený na potreby jednotlivca alebo skupiny.

* na obsahu stránky sa  pracuje
ďakujem