CAMPY

...neexistujú chyby, len priestor na zlepšenie.