Prostredie alebo smetisko ?

...inteligencia atmosféry priestoru je súhrn neurobiologických súvislostí, ktoré ovplyvňujú emocionálny svet. Spája city s rozumom. Schopnosť ich triediť v mozgu dáva jej užívateľom návody ako reagovať na zlosť, strach, stres alebo sklamanie.

Používaním priestoru sa vnáša do nášho bezprostredného okolia množstvo nečistôt v podobe amortizačných procesov. Sú to emócie dennej rutiny života a práce. Tento zlý pocit si vie každí uvedomiť rýchlo a dobrý samozrejme tiež, tak prečo považovať celkovú atmosféru priestoru za nepodstatný luxus. O to viac, keď všetko s nami žije v jednom celku.
Priestor je integrálnou súčasťou každého jednotlivca a každí chce žiť v atmosfére vnútornej rovnováhy tela a mysle. S dôverou si necháve liečiť problémy tela rôznym lekárom, ale na vplyv priestoru často nekladieme patričný dôraz. Keď nám nefunguje život v práci alebo sa zle cítime doma, mali by sme začať hľadať možné príčiny aj v hmote, ktorá nás obklopuje. Pretože vonkajšia realita- náš priestor, odzrkadľuje vnútornú atmosféru nášho myslenia a každého jej užívateľa.

S istotou hovoríme, že spokojné telo a šťastný duch môže fungovať len v dobrej atmosfére. Ale priestoru, ktorý je toho nedeliteľnou súčasťou, nevenujeme patričnú pozornosť.
Proporcionalita a kompozícia tvorí podprahové Génius loci. Všetko má v systéme jeho súvislostí svoju funkciu a logické umiestnenie v jednom celku.
Sú to zákonitosti vnútornej štruktúry vonkajšieho prostredia, ktoré motivujú alebo demotivujú každého jej užívateľa. Bez ohľadu na to či ide o klienta, zamestnanca, prvú náhodnú, či opakovanú návštevu, stály personál alebo majiteľa priestoru. V každom totiž existujú zákonitosti atmosféry, ktoré viditeľne vplývajú na človeka a majú bonitnú perspektívu. Každí má svoje záujmy a očakávania, ktoré mu vie jeho hmota priblížiť alebo vzdialiť. Takže akýkoľvek dlhodobo užívaný priestor zásadne ovplyvňuje súkromný život aj prácu jeho užívateľov.

Dej sa dá definovať aj vedecky a rýdzo sofistikovane. Realita je miešanie sa kvantity s kvalitou. Priestor reprezentuje kvantitu a človek je súhrn znakov, ktorý určuje kvalitu atmosféry. Neustále narastanie stimulov z vonkajšej kvantity- reality, privedie v určitom okamihu konanie kvality- človeka k bodu, keď sa zmení jeho atmosféra mysle a teda vnútorných pocitov bez výnimky.
Je to nemerateľná skutočnosť, ale je konštantou priestorovej hmoty. Cielene ladí pozornosť a slabý komfort priestorovej atmosféry vplýva na nervovú sústavu človeka, exituje vnútornú rozladenosť, ovplyvňuje jeho sústredenosť aj celého tímu, osobnú invenciu a nenápadne aj individuálne šťastie v práci, alebo doma. 

Ako sa dá preukázať integrita tejto nemerateľnej konštanty v systéme zákonitostí univerzálnych princípov bežného života ?


Usporiadaný priestor je ako hora plná zlata. Bude priťahovať pozornosť ľudí dovtedy, kým v nej nebude ťažobná baňa. Vo svete prírody sa tento jav nazýva Solínový proces. Svojou energetickou prosperitou potom pritiahne zlatá hora stálu pozornosť žijúceho človeka. V jej blízkosti si vybuduje mesto nabité emóciami a postupne doň pribúdajú rôzne vzruchy, ktoré analytická filozofia nazýva Morfoegergetické polia.
Dovtedy "len" priestor, začne mať charakteristickú atmosféru a jeho podprahové žiarenie bude ovplyvňovať pocity, invenciu aj zdravie všetkých jeho užívateľov. Kvantová fyzika tomu hovorí Živlová mechanika.
Harmonizovanie tejto priestorovej mechaniky je nástroj zmeny, ktorý dokáže vidieť vzťahy medzi ľuďmi. Na podvedomej rovine odstráni prekážky, ktoré bránia uskutočniť návštevníkom žiadané potreby a užívateľom pomáha pri plnení si svojich povinnosti. Dekór nemá vplyv na priestorovú komunikáciu a je dôležité pracovať s dôrazom na širšie súvislosti usporiadania priestorovej navigácie hmoty.

Doprajte si život v príležitosti a nie v nutnosti. 
autor: Maroš Gečevský/ master IAM