Priestor na mieru

Zmenou interiéru ( utilizácia a humanizácia pracoviska ) sa dá riešiť komunikácia aj efektivita človeka vo firme. Každý priestor má v sebe zvláštnu alchýmiu, hovoríme tomu Atmosféra. Dáva užívateľovi radostný a pozitívny pocit z toho, čo v ňom prežíva alebo naopak. Je dôležité si uvedomiť, že nech sme súčasťou akéhokoľvek, vnímame ho ako človek v zamestnancovi a nie naopak. Zmena, nech by už bola mála alebo veľká vždy vedie užívateľa k novej stratégii vnímania ľudí. Motivuje vyjadriť svoj názor a prejaviť sa. Nejde o dizajn, ten si plní len poslanie prvého dojmu a má krátkodobý efekt. Ale o systémové riešenia práce s hmotnými koridormi. Nie je jedno kam sa pozeráme, čo vnímame periférne po pravej strane alebo ľavej. Kam nás vedie pozornosť, ako si vieme zrakom oddýchnuť od stola, koho alebo čo vidíme a cítime ako prvé keď prídeme do práce. Všetko v nás vynucuje reakcie a opakuje sa to každý deň a ten predošlý to ešte amortizuje. V neustálom rytme sa tak tvorí Atmosféra celku, ktorá formuje správanie sa ľudí v spoločnom priestore.


Čo je najčastejšou chybou/problémom v pracovnom priestore vo firmách ?


Základom je uznať, že existuje fenomén emočnej inteligencie priestoru a nebrať hmotu ako nutnosť. Dať v pracovnom prostredí možnosť vytvoriť priestor pre inteligentný sociálny marketing. Mať odvahu urobiť to za chodu a bez prerušenia stanovenej práce. Zmena bude výhodou všetkých a dovolí vypnúť, keď si to nevieme dovoliť. Zmeniť prostredie priamo počas práce nám nedáva čas sťažovať sa, ale naopak dôvody prijať kompromisy a zodpovednosť za zosobnenie si priestoru podľa osobných potrieb. Jednotlivec sa bude riadiť empatiou a vytvorí si „hniezdo“. Priestor si oduševní osobným vkladom a novú Atmosféru bude chrániť ako niečo vlastné. Nesmieme samozrejme zabúdať, že sa to riadi koncepčným plánom manažmentu zmeny. Uznať potreby zamestnávateľa, možnosti priestoru a potrieb na riadenie tímu. Ale hlavne uznať jednotlivca, lebo napokon vždy ide len o to, aby mal každý zamestnanec po zmene radostný dôvod sa vrátiť.


Náš názor na open-space kancelárie ?
 

Nejde o to, či je priestor otvorený alebo uzavretý. Ani koľko ľudí v ňom pracuje, či počet tímových ostrovov a rozloženie ich agendy. Dôležité je ako funguje komunikácia a vnímanie elementárnych aspektov života. Zdravé prostredie, aby sme eliminovali vplyv patogénov architektúry a nevystavovali ľudí ešte väčšiemu stresu ako je nutné. Pohodlie, aby sme ovplyvnili pocitovú spokojnosť jednotlivca a zlepšili vzťahy vzájomne prísediacich. Atraktivita, aby sme správnym rozložením ľudí umocnili globálny pocit voľnosti. EQ rezonancie, aby sa riešila symbióza vzťahov s dôrazom na interpersonálne vplyvy. A ľudia sa spoznajú v inom svetle. Nakoniec vložiť do priestoru funkčnú mentálnu mapu a vznikne inšpirujúca a motivujúca Atmosféra. Užívateľ získa možnosť oprieť sa aj o silu korporátnej edukácie, pochvalu alebo motiváciu afirmácií.  Na presne určených miestach vie vzniknúť príbeh, ktorý skultivuje aj veľmi otvorený priestor, jeho team working a vytvorí intuitívnu komunikáciu s každým užívateľom.