Blog

...od A po Z.


Nič viac "len" Atmosféra

Ľudí môžeme podnietiť osvojiť si také správanie sa, ktoré im zlepší život, ale aj ľuďom v ich tesnom okolí. Veľa problémov má základ práve v charaktere správania sa a všetko sú to pritom výsledky len každodennej a často aj dobrovoľnej ľudskej aktivity. Sociálny marketing je metóda, ktorá poskytuje mechanizmy na riešenie takýchto problémov prostredníctvom osvojenia si nových postojov. Pon ...

Priestor na mieru

Zmenou interiéru ( utilizácia a humanizácia pracoviska ) sa dá riešiť komunikácia aj efektivita človeka vo firme. Každý priestor má v sebe zvláštnu alchýmiu, hovoríme tomu Atmosféra. Dáva užívateľovi radostný a pozitívny pocit z toho, čo v ňom prežíva alebo naopak. Je dôležité si uvedomiť, že nech sme súčasťou akéhokoľvek, vnímame ho ako človek v zamestnancovi a nie naopak ...

Mať "hmotu" skúseností.

V jednom starom príbehu sa hovorí o majstrovi, ktorý prijal do učenia nadaného bojovníka. Ale deň čo deň iba staval kamenný múr. Majster ho cez noc zbúral, aby začínal vždy znova tam, kde večer učeň skončil. Napriek tomu, že každý, ktorý postavil, bol vždy kvalitnejší než ten predchádzajúci.  Jedného dňa to vzdal, veď stavanie múru nebol dôvod prečo chcel do učenia a od majstra odiš ...

Vzdelanie a pochybnosti.

Každý človek vlastní jednu dokonalosť. Má hlboko v sebe ukryté nesčítané množstvo prispôsobení sa. Je pozorný na svoje osobné nevýhody a urobí maximum aby ich obišiel. Systém naopak nemá túto vlastnosť, ale vlastní za to nesčítané množstvo kontrolovaných variácií, ktoré sledujú jeho osobné výhody. Ľudský zdroj tak pracuje v atmosfére neustáleho tlaku na individuálny aj tímový v ...

Prostredie alebo smetisko ?

Používaním priestoru sa vnáša do nášho bezprostredného okolia množstvo nečistôt v podobe amortizačných procesov. Sú to emócie dennej rutiny života a práce. Tento zlý pocit si vie každí uvedomiť rýchlo a dobrý samozrejme tiež, tak prečo považovať celkovú atmosféru priestoru za nepodstatný luxus. O to viac, keď všetko s nami žije v jednom celku. Priestor je integrálnou súčasťou každého je ...