Senzorický interiér

...v kancelárii,

Space Colporter

...sociálny marketing, ktorý zosúladí ľudí s miestom pre prácu.